Úvodná stránka » ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Milí rodičia, informácie ohľadom zápisu do ZŠ nájdete na webových  stránkach škôl, www.zshurbanovo.edupage.org. alebo www.fesztyalapiskola.edupage.org.