Milí rodičia.

Oznamujeme Vám, že od 3.5.2021 je mesto Hurbanovo podľa Covid  automatu v ružovom okrese

a preto sa  menia  pravidlá pre školy nasledovne:

3.5.2021

Prosíme Vás,aby ste naďalej dodržiavali všetky protiepidemiologické opatrenia, R-O-R.