Zápis do materskej školy

Riaditeľstvo MŠ Nový diel 50 v Hurbanove pozýva rodičov a deti  na zápis detí do materskej školy k septembru 2024,

 ktorý sa bude konať osobne,  

v budove materskej školy na ul. Nový diel č.50

dňa 6.5.2024 od 9,00 do 11,30 a od 13,00 do 15,00 hod.,

v budove materskej školy na ul . Á. Fesztyho č. 14

dňa 7.5.2024 od 9,00 do 11,30 a od 13,00 do 15,00 hod.

Na zápis si so sebou  prineste vyplnenú žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

od všeobecného lekára pre deti a dorast a rodný list dieťaťa .

Žiadosť sa môže podať aj:

-poštou alebo kuriérom na adresu MŠ,

-e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom 

e-mailu (mshurbanovo@mshurbanovo.sk),

-elektronickým podaním doručeného do elektronickej stránky MŠ,

-elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť, tlačivá a podmienky  o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť

z webovej stránky MŠ (www.mshurbanovo.sk)/zápis detí do MŠ

deti 2024

 

-