Úvodná stránka » MŠ Hurbanovo - Nový diel

Budova na ulici Nový diel č. 50 je prízemná, pôvodne postavená ako Detské jasle s tromi pavilónmi. V súčasnosti je  v budove zriadená materská škola v troch pavilónoch sú tri homogénne triedy. Každá trieda má vo svojom pavilóne šatňu, umyváreň, záchody, herne kde na vyhradenom mieste prebieha aj stravovanie detí, a oddelené spálne. Školský dvor je pokrytý trávou a vybavený rekreačnými zariadeniami, poskytuje priestor k voľným detským hrám i organizovaným kruhovým, pohybovým hrám a športovým popoludniam. 4 pieskoviská a množstvo ihličnatých, listnatých  a ovocných stromov a kríkov ponúkajú deťom možnosti k bádaniu, pozorovaniu a skúmaniu. Neďaleko je sídlisko Vinohrady, pivovar Heineken Slovensko a.s., chránený park s CVČ v Hurbanove a penzión pre seniorov.