Úvodná stránka » Mesačný príspevok pre zákonného zástupcu

Mesačný príspevok pre zákonného zástupcu

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že od 1.januára 2021 mesačný príspevok pre zákonného zástupcu vo výške 7 € mesačne v zmysle VZN č. 131 o príspevkoch v školstve sa bude uhrádzať  na príjmový účet materskej školy. Príspevok  sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Číslo účtu: SK54 0900 0000 0050 5137 8209

Správa pre prijímateľa: MENO DIEŤAŤA