Úvodná stránka » RADA ŠKOLY » Rada školy pri MŠ

Rada školy pri MŠ Nový diel  50, HURBANOVO

 

P.č: Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za:
1. Kamila Pastoreková predseda pedagog.zam.
2. Miroslava Šnejdrlová zapisovateľ pedagog.zam.
3. Jaroslava Dubová člen nepedag.zam.
4. PaedDr. Juraj Svitek člen zriaďovateľa
5. Bc. Štefan Tomaščin člen zriaďovateľa
6. RNDr.Mária Hamranová člen zriaďovateľa
7. Mgr.Katarína Jóbová člen zriaďovateľa
8. Jana Kováčová člen rodičov
9. Kristína Dunová člen rodičov
10. Ing.Katarína Bartková člen rodičov
11. Marianna Kelemenová člen rodičov