Úvodná stránka » RADA ŠKOLY » Rada školy pri MŠ

Rada školy pri MŠ Nový diel č. 50

 

P.č: Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za:
1. Kamila Pastoreková predseda pedagog.zam.
2. Miroslava Šnejdrlová zapisovateľ pedagog.zam.
3. Jaroslava Dubová člen nepedag.zam.
4. PaedDr. Juraj Svitek člen zriaďovateľa
5. Bc. Štefan Tomaščin člen zriaďovateľa
6. RNDr.Mária Hamranová člen zriaďovateľa
7. Marián Botoš člen zriaďovateľa
8. Jana Kováčová člen rodičov
9. Mgr. Lucia Tóthová člen rodičov
10. Monika Vödrösová člen rodičov
11. Mgr.Marianna Gálová člen rodičov