Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ číslo:2021/11929:1-A1810 sa obnovuje prevádzka Materskej školy Nový diel č. 50 Hurbanovo pre všetky deti.

Záujem o pobyt detí v MŠ prosíme nahlásiť deň pred nástupom do MŠ.

Podmienka nástupu dieťaťa do MŠ je negatívny test zákonného zástupcu (nie starší, ako 7 dní) alebo platná výnimka  podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 132 a čestné vyhlásenie.

Čestné vyhlásenie   (pre zákonného zástupcu, aj pre dieťa) je zverejnené na webovej stránke MŠ www.mshurbanovo.sk.

Prosíme zákonných zástupcov, aby vyplnené tlačivá odovzdali ped. zamestnancovi pred nástupom dieťaťa do triedy. Tlačivá budú k dispozícii aj v MŠ.
Zároveň  Vás žiadame  o prísne dodržiavanie hygienických predpisov 
R-O-R.