OZNAM

 

Vážení rodičia,

na základe organizačných pokynov zriaďovateľa materskej školy Mesta  Hurbanovo a Ministerstva školstva SR realizujeme prieskum záujmu o návštevu Materskej školy Nový diel č. 50 a jej elokovaného pracoviska  Á. Fesztyho č.14 Vašim dieťaťom od 1.6.2020.

 

    Upozorňujeme, že návšteva MŠ je dobrovoľná!

 

V jednej skupine bude maximálny počet detí 15 a prevádzka bude zabezpečená maximálne na 9 hodín denne od 7,00 hod. do 16,00 hod. S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID -19 v materskej škole Vás prosíme, aby deti prichádzali a odchádzali  len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.

Prednostne budú umiestnené deti podľa poradia kritérií určených rozhodnutím Ministra školstva SR  (deti rodičov pracujúcich v prvej línii a deti, ktoré začnú plniť povinnú školskú dochádzku  od 1.9.2020) a aj  podľa kapacitných možností materskej školy.

 

Z týchto dôvodov Vás prosíme o zaslanie e-mailu:

-          rodičia detí navštevujúce budovu MŠ na ulici Nový diel č. 50 na adresu mshurbanovo@mshurbanovo.sk

-       rodičia detí navštevujúce elokované pracovisko MŠ na ulici Á. Fesztyho č.14  na adresu msfesztyho14@centrum.sk  s vyjadrením o záujem dochádzky dieťaťa do .

 

ZÁUJEM  PROSÍME NAHLÁSIŤ DO 22.5.2020 DO 12:00 HOD. V prípade ak sa záujem  nenahlási do daného dátumu, bude považovaný za nezáujem o dochádzku dieťaťa do MŠ  v mesiaci jún 2020.

Opatrenia , ktoré sa budú týkať  organizácie a  podmienok výchovy a vzdelávania  v MŠ  budú zverejnené na webovej stránke www.mshurbanovo.sk v nasledujúcich dňoch.

 

Vopred ďakujeme za pochopenie!

 

                                                                                             PaedDr. Gabriela Kádeková

                                                                                              riaditeľka  MŠ Hurbanovo